Uppdatering av uppgifter

 

Fyll vänligen i denna blankett ifall avfallsnämnden har felaktiga uppgifter om avfallstömningen vid fastigheten.

Kontaktuppgifter

Korrigering av uppgifter