Korrigeringsblankett - slam

 

Fyll vänligen i denna blankett ifall avfallsnämnden har felaktiga uppgifter om slamanslutning vid fastigheten.

Kontaktuppgifter

Korrigering av uppgifter