Avfallstransportföretag

 

Avfallstransporter beställs av ett företag som har tillstånd att utföra avfallstömningar. Gör upp ett avtal med något av dessa avfallstransportföretag angående avfallstömning. 

 

Ab Nordqvist-Trans Oy                                      tel 383 7568

Ekoman Miljöservice Ab                                    tel 317 7532

Häggblad M. Fastighetsservice                     tel 0500 766 640

Häggvik Ulf                                                                tel 0500 662 525

Lassila & Tikanoja Oyj                                         tel 010 636 5000

MT-Jätehuolto Markku Torkko                    tel 478 4460, 0500 661 072

Oy Rune Bergström Renhållning Ab          tel 359 1869

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy            tel 477 0278, 0400 266 540

Remeo Oy                                                                  tel 010 5400

Storsveds Sopservice                                          tel 0500 708 381