Förlängning av kungörelsetiden

02.01.2017

Kungörelsetiden för Avfallsbestämmelser och Fastställande av Avfallshanteringens servicegrad 2017- 2019 förlängs till 10.2.2017 kl. 16.00. (Tidigare 2.12.2016-13.1.2017)

 

Gå till "Nyheter"