KUNGÖRELSE Nya avfallshanteringsbestämmelesr

09.03.2017

KUNGÖRELSE

Vasaregionens avfallsnämd (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyrö, Vasa, Vörå) har på sitt möte 7.3.2017 (§ 9) godkänt NYA AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER.

De nya avfallsföreskrifterna träder i kraft från 1.5.2017. De nya avfallshanteringsföreskrifterna kan läsas 17.3. – 14.4.2017 på kommunernas officiella anslagstavlor eller på internet: www.vaasa.fi – beslutsfattande – föredragningslistor och protokoll – Vasa regionens avfallsnämnd – 7.3.2017.

Tilläggsuppgifter om ärendet ger avfallshanteringschefen Camilla Enell-Öst tel. 040-6604496, camilla.enell-ost@vaasa.fi

Gå till "Nyheter"