Tömningsintervall fr.o.m. 1.5.2017

09.03.2017

MEDDELANDE 8.3.2017

Avfallskärlens tömningsintervall kan förlängas

Vasaregionens avfallshanteringsföreskrifter ändras. I fortsättningen kan invånare anhålla om ännu längre förlängning av sitt avfallskärls tömningsintervall både på tätorts- och glesbyggdsområde. Därtill bestäms tömningsintervallets längd enligt hur många personer som bor i hushållet. De nya bestämmelserna träder i kraft 1.5.2017. Vasaregionens avfallsnämnd beslutade om ärendet på sitt sammanträde 7.3.2017.

Tömningsintervallen för hushållens kärl för brännbart avfall har hittills fått vara högst två veckor, utan avfallsnämndens tillstånd. I fortsättningen är det möjligt att komma överens direkt med avfallstransportföretaget om fyra veckors tömningsintervall vintertid. Tillstånd till längre tömningsintervall sommartid kan ansökas hos avfallsnämnden.

Tömningsintervallen är i fortsättningen baserad på antalet personer i hushållet

Därtill ändras grunderna för tömningsintervallen. Den maximala längden på tömningsintervall som beviljas har tidigare bestämts enligt om man bor i ett tätortsområde eller i ett glesbygdsområde. I fortsättningen påverkas tömningsintervall som beviljas enbart av hur många personer som bor i hushållet.

– Ändringen medför klarhet. I praktiken är det svårt att veta var gränserna mellan tätorts- och glesbygdsområden går och det har varit onödigt invecklat att erbjuda rätt alternativ åt kunderna, konstaterar Enell-Öst.

Förlängning av tömningsintervallen enligt de nya bestämmelserna:

I 1–2 personers hushåll kan tömningsintervallen för brännbart avfall förlängas till åtta veckor vintertid (1.10–30.4.) och till åtta veckor sommartid (1.5–30.9), om bioavfallet komposteras eller samlas i ett separat bioavfallskärl sommartid. Avfallsnämnden bör kontaktas i ärendet.

I hushåll med tre eller fler personer kan tömningsintervallen för brännbart avfall vintertid (1.10–30.4) förlängas till sex veckor. Sommartid (1.5–30.9) kan tömningsintervallen förlängas till sex veckor, om bioavfallet komposteras eller samlas i ett separat bioavfallskärl sommartid.

Avfallsnämnden bör kontaktas i ärendet.

Tömningsintervallen för separata bioavfallskärl är högst två veckor.

Avfallsföreskrifterna gäller i Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och Korsnäs.

Ytterligare uppgifter:

Vasa stads avfallshanteringschef
Camilla Enell-Öst
tfn 040 660 4496

www.jätteet.fi I www.avfall.fi

 

 

Gå till "Nyheter"