Tyhjennysvälit 1.5.2017 lähtien

09.03.2017

TIEDOTE 8.3.2017

Jäteastioiden tyhjennysväliä voi pidentää

Vaasan seudun jätehuoltomääräyksiin tulee muutoksia. Jatkossa asukas voi saada jäteastiansa tyhjennysvälin pidemmäksi riippumatta siitä, asuuko taajama- vai haja-asutusalueella. Lisäksi myönnettävä tyhjennysväli määräytyisi sen mukaan, kuinka monta henkilöä kotitaloudessa asuu. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.5.2017. Vaasan seudun jätelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 7.3.2017.

Kotitalouksien poltettavan jätteen astioiden tyhjennysväli on tähän asti saanut olla enintään 2 viikkoa ilman jätelautakunnan lupaa. Jatkossa talviaikaan 4 viikon tyhjennysvälin voi sopia suoraan jätekuljetusyrityksen kanssa. Kesäaikaan pidempään tyhjennysväliin voi anoa luvan jätelautakunnalta.

Tyhjennysväli perustuu jatkossa kotitalouden henkilömäärään

Lisäksi tyhjennysvälin perusteita muutetaan. Aiemmin myönnettävän tyhjennysvälin maksimipituus on määräytynyt sen mukaan, asutaanko taajama-alueella vai haja-asutusalueella. Jatkossa myönnettävään tyhjennysväliin vaikuttaisi vain se, kuinka monta henkilöä taloudessa asuu.

– Muutos tuo selkeyttä. Taajama- ja haja-asutusalueiden rajoja on käytännössä vaikea tietää ja oikean vaihtoehdon tarjoaminen asiakkaille on ollut turhan monimutkaista, Enell-Öst kertoo.

Tyhjennysvälin pidentäminen uusien määräysten mukaan:

1–2 henkilön kotitalouksissa poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon talviaikana (1.10.–30.4.) ja 8 viikkoon kesäaikana (1.5.–30.9.), jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erilliseen biojäteastiaan kesäaikana. Asiasta on otettava yhteyttä jätelautakuntaan.

3 tai useamman henkilön kotitalouksissa poltettavan jätteen tyhjennysväli voidaan pidentää talviaikana (1.10.–30.4.) 6 viikkoon. Kesäaikana (1.5.–30.9.) tyhjennysvälin voi pidentää 6 viikkoon, jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erilliseen biojäteastiaan kesäaikana. Asiasta on otettava yhteyttä jätelautakuntaan.

Erillisen biojäteastian tyhjennysväli on enintään 2 viikkoa.

Jätehuoltomääräykset pätevät Vaasassa, Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa, Isossakyrössä ja Korsnäsissä.

Lisätietoja:

Vaasan kaupungin jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst puh. 040 660 4496

www.jätteet.fi I www.avfall.fi

Siirry "Uutiset"-sivulle