Föredragningslistor och protokoll

 

 Vasaregionens avfallsnämnds föredragningslistor och protokoll finns på värdkommunen Vasas hemsida.

 

Klicka på länken http://www.vaasa.fi/sv/beslutsfattande för att gå in och se på avfallsnämndens föredragningslistor och protokoll.

 

De justerade protokollen är framlagda:
Protokollet läggs fram offentligt i alla avtalskommuner i enlighet på onsdagen veckan efter mötet.

Vasa stad, tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, 65100 VASA i 4. våningen rum 418,

Storkyro kommun, kunnanvirasto Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ,

Korsnäs kommun, kommunkansliet, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS,

Malax kommun, tekniska avdelningen, Malmgatan 5, 66101 MALAX,

Korsholms kommun, Korsholms ämbetshus, avdelningen för samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM,

Vörå kommun, centralkansliet, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ


Tilläggsuppgifter ger Susanna Paavola-Lehtinen, tfn 06 325 4206, e-post susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi