Mötestider 2018

 

Vasaregionens avfallsnämnd - mötestider 2018

 

 

 

Tisdag 23.1.2018 kl. 16.30

Tisdag 20.2.2018 kl. 16.30

Tisdag 27.3.2018 kl. 16.30 (inget möte)

Tisdag 17.4.2018 kl. 16.30 (inget möte)

Tisdag 29.5.2018 kl. 16.30

Tisdag 12.6.2018 kl. 16.30

---

Tisdag 28.8.2018 kl.16.30

Tisdag 11.9.2018 kl. 16.30

Tisdag 9.10.2018 kl. 16.30

Tisdag 20.11.2018 kl. 16.30

Tisdag 11.12.2018 kl. 16.30