Vasaregionens avfallsnämnd

Förnyande av gammalt beslut

 

Denna blankett kan man fyll i, om ett gammalt tjänstemannabeslut gällande förlängt tömningsintervall eller gemensamt avfallskärl behöver förnyas. För att fylla i denna blankett, behöver man beslutsnumret från det gamla beslutet, tex. § 319/2014, samt för- och efternamn på ansvarspersonen som uppgetts i det gamla beslutet (namnet finns i rubriken på det gamla beslutet). Ifall beslutsnummer och ansvarsperson saknas, fyll vänligen i en ny ansökan. 

Observera att denna blankett endast kan fyllas i, ifall inget har förändrats sedan det förra beslutet. Dvs endast om medlemmarna i det gemensamma avfallskärlet fortfarande är de samma eller det önskade tömningsintervallet fortfarande är det som beviljats i det gamla beslutet. 

Uppgifter i det gamla beslutet

Kontaktuppgifter på den som fyller i denna uppdatering