Vaasan seudun jätelautakunta

Hakemus maatilan asumislietteiden käsitteleminen

 

Omasta kiinteistöstä sekä kahden naapurin kiinteistöstä peräisin oleva liete voidaan levittää omille pelloille, jos liete kalkkistabiloidaan. Tästä on tehtävä ilmoitus jätelautakunnalle. 

Hakijan tiedot

Lietettä käsittelevän kiinteistön tiedot

Jätevesien käsittelyjärjestelmä

Lietteen alkuperä (Vaasan seudun jätehuoltomääräykset luku 8 §38)

Tiedot kiinteistöistä joista liete on peräisin

Tiedot peltoalueesta, johon asumisliete levitetään sekä tiedot kalustosta

Tiedot siitä, mitä viljellään

Tiedot lietteen käsittelymenetelmästä