Ilmoitus jäteastian tyhjennyksen keskeyttämisestä

 

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä yhdestä kolmeen kuukauteen (1 – 3 kk) asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) sellaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on kolmea kalenterikuukautta pidempi, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta.

Keskeytyksestä on ilmoitettava hyvissä ajoin jäteviranomaiselle, vähintään kolme viikkoa ennen keskeytystä.

Keskeytys edellyttää aina, että kiinteistö on käyttämätön. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.

 

Hakijan tiedot

Tiedot kiinteistöstä

Tätä hakemusta koskeva päätös lähetetään sähköpostiosoitteeseen.