Brev angående slamtömning

16.05.2018

Vasaregionens avfallsnämnd har på gång att skicka informationsbrev till fastigheten, som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet i kommunen. Det är fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren, som är ansvarig för att slamtömningen görs minst en gång per år. En lista om företag, som har tillstånd att utföra slamtömningar finns på adressen www.avfall.fi.

Gå till "Nyheter"