Ekoavgiften

28.05.2019

 

Ekoavgiften för hushåll faktureras en gång per år för hela året. Stormossen sköter faktureringen, läs mera på Stormossens hemsida. Korrigera felaktiga uppgifter eller gör ändringar på nätblanketten:

https://www.stormossen.fi/sv/andringsanmalan-for-ekoavgift/

 

Befrielse från ekoavgiften kan ansökas hos avfallsnämnden med ett fritt formulerat brev antingen elektroniskt eller i pappersformat. Bifoga noggranna uppgifter om fastigheten och gärna bilder. Läs mera om ekoavgiften på avfallsnämndens hemsida, se t.ex. Blanketter eller Taxa.

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"