Inspektionsbesök vid komposter sommaren 2019

23.05.2019

Vasaregionens avfallsnämnd utför inspektionsbesök vid komposter tillhörande verksamhetsområdets fastigheter under sommaren 2019. Avfallsnämnden fungerar som er kommuns avfallshanteringsmyndighet och dess rätt att utföra inspektioner grundar sig i avfallslagen (646/2011) 123 §. Genom inspektionerna vill vi försäkra oss om att verksamhetsområdets invånare behandlas jämlikt beträffande undantagsbeslut.
Meddelande om inspektionsbesök skickas till kunden cirka 2 veckor före besöket.

 

Gå till "Nyheter"