Vasaregionens avfallsnämnd

Nya avfallshanteringsföreskrifter i kraft från och med 1.6.2022

04.05.2022

Vasaregionens avfallsnämnd godkände på sitt möte 3.5. nya avfallshanteringsföreskrifter. De nya avfallshanteringsföreskrifterna träder i kraft från och med 1.6.2022 och innehåller flertalet övergångstider. Bakgrunden till beslutet är den nya avfallslagen som trädde i kraft i juli i fjol och som kräver att avfallssorteringen ökas och att avfall insamlas nogrannare sorterat än tidigare. Länk: Avfallshanteringsföreskrifter från och med 1.6.2022

Gå till "Nyheter"