Vaasan seudun jätelautakunta

Viivästyksiä Stormossenin laskutuksessa

21.12.2023

Stormossen on vasta lokakuussa vastaanottanut kuljetusrekisterin tyhjennystiedot jätelautakunnalta ja laskutus on käynnistynyt myöhässä johtuen valitusten käsittelystä eri oikeusasteissa. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi tyhjennystietojen luovutusta koskevan valituksen 30.5.2023 eikä Korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa asiassa ratkaisussaan 3.10.2023. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi taksasta tehdyn valituksen 6.9.2023.

Tämän vuoden ekomaksu 1-4 asunnon kiinteistöjen osalta toiselta, kolmannelta ja neljänneltä vuosineljännekseltä laskutetaan poikkeuksellisesti myöhässä ensisijaisesti poltettavan jätteen käsittelymaksun laskutuksen yhteydessä

Siirry "Uutiset"-sivulle