Vasaregionens avfallsnämnd

Förtroendevalda

 

Avfallsnämndens sammansättning 2017-2021

 

Ledamöter                                                                                      Ersättare

Vasa - Robert Grönblom, ordförande                            Mikael Frejman     

Korsholm - Michael Luther, vice ordförande             Carola Lithén

Vasa - Kari Laine                                                                         Karita Blom

Vasa - Arne Mäenpää                                                               Suvi Syrjä

Vasa - Linnea Hasselblatt                                                      Karolina Strand

Vasa - Liisa Wahlström                                                           Peter Remahl

Korsholm - Maria Backman                                                 Ulf Hildén

Vörå - Ove Bergman                                                                Fredrik Back

Storkyro - Beata Taijala                                                         Merita Buck

Malax - Kenneth Skinnars                                                    Carola Bengs-Lattunen

Korsnäs - Anna-Lena Kronqvist                                        Håkan Wester