Vasaregionens avfallsnämnd

Ansvarsfördelning- Vem gör vad?

 

Ansvarsfördelningen gällande avfallshanteringen i Vasaregionen

 

Avfallstransportföretag och anslutning till ordnad avfallstransport

Alla fastigheter skall vara anslutna till ordnad avfallstransport. Du ansluter din fastighet till ordnad avfallstransport genom att uppgöra ett avtal med det transportföretag du har valt.  Kontaktuppgifter till avfallstransportföretagen hittar du här.  

 

Avfallsbolaget samt avfallssortering

Stormossen Oy Ab är kommunernas gemensamma avfallsbolag som ansvarar för serviceuppgifterna i anknytning till avfallshanteringen. Stormossen ansvar tex för mottagning av avfall, avfallsbehandling, återvinningsstationer, ekopunker, avfallsrådgivning, fakturering av ekoavgiften. Tilläggsinformation om t.ex. sortering hittar du på Stormossens hemsida www.stormossen.fi

 

Avfallsförbränningsanläggning

Westenergy Oy Ab är en avfallsförbränningsanläggning som ägs gemensamt av fem avfallshanteringsbolag (Stormossen Oy Ab, Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy ja Vestia Oy). Brännbart avfall från Vasaregionens avfallsnämnds område levereras till Westenergy. Du kan läsa mera om Westergys verksamhet på deras hemsida www.westenergy.fi

 

Sortering av förpackningsavfall

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som samlar in förpackigsavfall. RINKI Ab sköter sedan 1.1.2016 om större delen av de ekopunker som finns på verksamhetsområdet. Du kan läsa mera om återvinning och sortering av förpackningsavfall på RINKIs hemsida www.rinkiin.fi

 

Myndigheter

Vasaregionens avfallsnämnd sköter om kommunernas myndighetsuppgifter i anknytning till avfallshanteringen. Avfallsnämnden godkänner t.ex. avfallstaxan, besluter om avfallshanteringsbestämmelserna samt undantag från dessa. 

För avfallshanteringens övervakning ansvarar kommunernas miljömyndigheter samt NTM-centralen.