Lomakkeet

 

Jätelautakunta myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Jos esim. haluat jäteastiallesi pidennettyä tyhjennysväliä, sinun tulee anoa sitä kirjallisesti jätelautakunnan lomakkeella. Helpoiten saat yhteyttä jätelautakuntaan täyttämällä lomakkeen suoraan kotisivullamme. Lomakkeet löytyvät vasemmalta.

 

Jäljempänä on lista asioista, joissa sinun tulee ottaa yhteyttä jätelautakuntaan:

Anomus jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä

Anomus yhteisestä jäteastiasta

Anomus/Ilmoitus jäteastian tyhjennyksen keskeyttämisestä 

Anomus lietteenkuljetuksen keskeyttämisestä kiinteistöltä kiinteistön ollessa käyttämättömänä yli 6 kuukautta (lomake työn alla)

Anomus lietteen omatoimisesta levityksestä omalle pellolle (lomake työn alla)

Tietojen päivitys lomake

Palautelomake