Vasaregionens avfallsnämnd

Slamtransportföretag

 

Slamtransport beställs av ett företag som har tillstånd at tutföra slamtömningar. Gör upp ett avtal med ett slamtransportföretag om tömning av slambrunnen.

 

Utbud av tjänster per kommun:

Korsholm

Korsnäs

Malax

Storkyro

Vasa

Vörå