Vasaregionens avfallsnämnd

Tömningstjänster för slamavskiljare och samlingsbrunnar

 

KORSNÄS

 

Tömningstjänster för slamavskiljare och samlingsbrunnar:


Eerola Yhtiöt Oy                             tel. 06 317 8090
Lassila & Tikanoja Oyj                  tel. 010 636 5000
Närpes Renhållning Ab               tel. 06 224 2494
Oy Rune Bergström Ab               tel. 06 359 1869
Retex Ab Oy                                       tel. 0400 137 100
Storsveds Sopservice                   tel. 0500 708 381