Vasaregionens avfallsnämnd

Tömningstjänster för slamavskiljare och samlingsbrunnar

 

KORSNÄS

 

Tömningstjänster för slamavskiljare och samlingsbrunnar:


E-Ympäristöpalvelut Pohjanmaa Oy          tel. 06 317 8090
Lassila & Tikanoja Oyj                                         tel. 010 636 8000
Närpes Renhållning Ab                                      tel. 06 224 2494
Oy Rune Bergström Ab                                      tel. 06 359 1869
Retex Ab Oy                                                              tel. 0400 137 100
Storsveds Sopservice                                          tel. 0500 708 381