Vasaregionens avfallsnämnd

Tömningstjänster för slampåsar

 

STORKYRO

 

Tömningstjänster för slampåsar Storkyro:


Lassila & Tikanoja Oyj                              tel. 010 636 8000
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus         tel. 0400 266 540
Retex Ab Oy                                                  tel. 0400 137 100