Blanketter

 

Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Ifall du vill ha tex. förlängt tömningsintervall av ditt avfallskärl skall du ansöka om detta skriftligen via avfallsnämndens blanketter. Enklast tar du kontakt med avfallsnämnden genom att fylla i en blankett direkt här på vår hemsida. Blanketterna hittar till vänster. Blanketterna finns också i PDF format och kan skrivas ut och sändas till oss per post.  

Nedan ser du en lista över i vilka ärenden du bör kontakta avfallsnämnden:

 

- Ansökan om förlängt tömningsintervall av sopkärlet

- Ansökan om förlängt tömningsintervall av slambrunnen

- Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten pga fastigheten står tom i över 6 månader

- Anmälan om avbrott av slamhämtningen från fastigheten pga fastigheten står tom

- Ansökan om gemensamt avfallskärl

- Anmälan om egenspridning av slam på egen åker (jordbrukare)

- Anmälan om anslutning till ordnad avfallstransport