Vaasan seudun jätelautakunta

Lomakkeet

 

Jätelautakunta myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Jos esim. haluat jäteastiallesi pidennettyä tyhjennysväliä, sinun tulee anoa sitä kirjallisesti jätelautakunnan lomakkeella. Helpoiten saat yhteyttä jätelautakuntaan täyttämällä lomakkeen suoraan kotisivullamme. Lomakkeet löytyvät vasemmalta.

 

Jäljempänä on lista asioista, joissa sinun tulee ottaa yhteyttä jätelautakuntaan:

Anomus jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä

Anomus yhteisestä jäteastiasta

Anomus jäteastian tai lietesäiliön tyhjennyksen keskeyttämisestä 

Hakemus maatilan asumislietteiden käsitteleminen

Kompostointianomus - Liete

Korjauslomake - Liete

Palautelomake