Vasaregionens avfallsnämnd

Blanketter

 

Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Ifall du vill ha tex. förlängt tömningsintervall av ditt avfallskärl skall du ansöka om detta skriftligen via avfallsnämndens blanketter. Enklast tar du kontakt med avfallsnämnden genom att fylla i en blankett direkt här på vår hemsida. Blanketterna hittar till vänster.

 

Nedan ser du en lista över i vilka ärenden du bör kontakta avfallsnämnden:

Komposteringsanmälan - Bioavfall

Ansökan om förlängt tömningsintervall av sopkärlet

Ansökan om gemensamt avfallskärl

Ansökan om avbrott i sophämtningen eller slamtömningen

Komposteringsansökan - Slam

Korrigeringsblankett - Slam

Ansökan om egenbehandling och spridning av slam på egen åker (aktiva jordbrukare)

Respons