Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten

 

För avbrott i tömningen av sopkärl som varar under tre kalendermånader meddelas till avfallstransportföretaget. Avfallstransportföretaget har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden.

Om avbrottet skall meddelas i god tid till avfallsmyndigheten, minst tre veckor innan avbrottet.

Ett avbrott förutsätter alltid att fastigheten står oanvänd. Sopkärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten pga fastigheten står tom

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Beslutet kommer att sändas till den angivna e-postadressen.