Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om förlängt tömningsintervall - Slam

 

Viktig information att komma ihåg när du gör din ansökan

  

Endast fastigheter med utedass, torrtoalett, förbränningstoalett eller liknade system samt fritidsfastigheter eller fastigheter som används högst 3 månader per år kan förlänga intervallet för slamtömning. Övriga fastigheter bör tömma slambrunnen minst en gång per år. 

 

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Ansökan om förlängt tömningsintervall