Vasaregionens avfallsnämnd

Kompostering upphör

 

Via denna blankett kan du meddela att du vill sluta att kompostera.