Vasaregionens avfallsnämnd

Komposteringsanmälan - Bioavfall

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Uppgifter om komposten

Ifall svaret på föregående fråga var att bioavfall komposteras i en gemensam kompost svara på de tre följande frågorna