Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om avbrott i sophämtning eller slamtömning

 

För avbrott i tömningen av sopkärl som varar under tre kalendermånader meddelas till avfallstransportföretaget. Avfallstransportföretaget har rätt att avtala om ett (1), sådant avbrott per kalenderår för bostadsfastigheter. Om avbrotten för samma fastighet är flera än ett (1), eller om avbrottets längd, är längre än tre kalendermånader, skall undantag ansökas hos avfallsnämnden.

Om avbrottet skall meddelas i god tid till avfallsmyndigheten, minst tre veckor innan avbrottet.

Ett avbrott förutsätter alltid att fastigheten står oanvänd. Sopkärlet ska tömmas direkt före avbrottet i avfallstransporten.

Fastigheter som inte är anslutna till ett kommunalt avlopp och har en egen slambrunn, kan ansöka om avbrott i slamtömning om fastigheten kommer att stå tom i minst ett år. Slambrunnen skall tömmas innan fastigheten lämnas att stå tom. 

Ansökan om avbrott i sophämtningen eller slamtömning

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Beslutet kommer att sändas till den angivna e-postadressen.