Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om förlängt tömningsintervall - Brännbart avfall

OBS! De fastigheter som komposterar bioavfall, kan från och med 1.6.2022 inte ansöka om
förlängt tömningsintervall för brännbart avfall innan man gjort en komposteringsanmälan.  Gör först en komposteringsanmälan här.

Från och med 1.10.2023 ändrar reglerna för förlängning av tömningsintervallet för brännbart avfall. Från och med 1.10.2023 kommer man överens om förlängt tömningsintervall för brännbart avfall, direkt med sitt avfallstransportföretag om man bor på område A (område där bioavfallsinsamlingen är obligatorisk). Om man bor på område B (område där bioavfallsinsamlingen är frivillig) skall man ansöka om förlängt tömningsintervall via avfallsnämnden. Områdesindelningen är baserad på postnummer och hittas här.

Viktig information att komma ihåg när du gör din ansökan

Förutsättningen för förlängt tömningsintervall är ett avfallstömningsavtal med ett transportföretag.  Avfallstransporter beställs av ett företag som har tillstånd att utföra avfallstömningar. Du kan ansluta dig till ordnad avfallstransport genom att göra upp ett avtal med något av dessa transportföretag, klicka på länken nedan:

Avfalltransportföretag

 

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om fastigheten

Uppgifter om avfallskärlet

Avfallsbehandling

Ansökan om förlängt tömningsintervall