Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om gemensamt avfallskärl

Viktig information att komma ihåg när du gör din ansökan

 

 2-4 hushåll kan ansöka om gemensamt avfallskärl för brännbart avfall.

Ifall hushållens antal är 5 eller flera bör det vid insamlingsplatsen, förutom ett gemensamt avfallskärl för brännbart avfall finns ett avfallskärl för biologiskt avfall, returmetall, returglas returpapper och batterier.

 

Tömningsintervall

 

Brännbart avfall      2 veckor / 6 veckor

Bioavfall                       2 veckor

Glas                               26 veckor

Metall                          26 veckor

Övriga                         Vid behov

 

Avfallskärlets kapacitet och kärl storlek

 

Det gemensamma kärlet för brännbart avfall ska till volymen vara minst 600 liter, om det används av över 5 fastigheter.

Börja här, fyll i uppgifterna

Sökandens kontaktuppgifter

Uppgifter om fastigheterna som är med i det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om faktureringen