Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om gemensamt avfallskärl

Viktig information att komma ihåg när du gör din ansökan

 

Ifall hushållens antal i det gemensamma avfallskärlet är 5 eller flera bör det vid insamlingsplatsen, förutom ett gemensamt avfallskärl för brännbart avfall finns ett avfallskärl för biologiskt avfall, returmetall, returglas returpapper och batterier. Det gemensamma kärlet för brännbart avfall ska till volymen vara minst 600 liter, om det används av 5 fastigheter eller flera.

Börja här, fyll i uppgifterna

Sökandens kontaktuppgifter

Uppgifter om fastigheterna som är med i det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om faktureringen