Vasaregionens avfallsnämnd

Ansökan om gemensamt avfallskärl

Börja här, fyll i uppgifterna

Sökandens kontaktuppgifter

Uppgifter om fastigheterna som är med i det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om det gemensamma avfallskärlet

Uppgifter om faktureringen

  • No options available