Vasaregionens avfallsnämnd

Ekoavgift

 

Ekoavgiften debiteras en gång per år för hela året. Stormossen tar hand om faktureringen.  Korrigera felaktiga uppgifter eller gör ändringar på Stormossens nätblankett:

https://www.stormossen.fi/sv/flyttningsanmalan/

 

Befrielse från ekoavgiften kan ansökas hos avfallsnämnden med ett fritt formulerat brev antingen elektroniskt eller i pappersformat. Bifoga noggranna uppgifter om fastigheten och gärna bilder. Skicka ansökan per e-post till adressen avfallsnamnden (at) vaasa.fi eller per brev till adressen Vasaregionens avfallsnämnd, PB 2, 65101 Vasa.