Vaasan seudun jätelautakunta

Lainsäädäntö

 

Jätteidenkäsittelyä ohjaavat erilaiset lait ja määräykset. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä säätelee ensisijaisesti Jätelaki (646/2011) www.finlex.fi. Vaasan seudulla jätteidenkäsittelyä ohjaavat myös kunnalliset jätehuoltomääräykset. Vaasan seudun jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.6.2022. Määräyksissä kerrotaan miten toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä.