Vasaregionens avfallsnämnd

Lagstiftning

 

Avfallshanteringen styrs av olika lagar och föreskrifter. Avfallshanteringsmyndigheternas uppgifter regleras främst genom Avfallslagen (646/2011) www.finlex.fi. I Vasaregionen styrs avfallshanteringen också genom de kommunla avfallshanteringsföreskrifterna. Vasaregionens avfallshanteringesföreskrifter trädde i kraft fr.o.m. 1.6.2022. I föreskrifterna beskrivs hur avfallshateringen skall vara ordnad på verksamhetsområdet.