Vasaregionens avfallsnämnd

Taxa

 

Det är avfallsnämnden som fastställer avfallstaxan på verksamhetsområdet.

 

Avfallstaxan fr.o.m. 1.1.2020 hittar du här:

Avfallstaxa 1.1.2020

Slamavfallstaxan fr.o.m. 1.4.2020 hittar du här:

Slamtaxa 1.4.2020