Vasaregionens avfallsnämnd

Verksamhet

 

Vasaregionens avfallsnämnd sköter myndighetsuppgifter i anknytning till avfallshanteringen  i kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och Korsnäs. Vasaregionens avfallsnämnd sammanträdde första gången 13.3.2014. Vasa stad är värdkommun och ansvarar för avfallsnämndens förvaltning.