Blanketter

 

Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Ifall du vill ha tex. förlängt tömningsintervall av ditt avfallskärl skall du ansöka om detta skriftligen via avfallsnämndens blanketter. Enklast tar du kontakt med avfallsnämnden genom att fylla i en blankett direkt här på vår hemsida. Blanketterna hittar till vänster.

 

Nedan ser du en lista över i vilka ärenden du bör kontakta avfallsnämnden:

Ansökan om förlängt tömningsintervall av sopkärlet

Ansökan om gemensamt avfallskärl

Ansökan/Anmälan om avbrott i sophämtningen från fastigheten

Ansökan om egenbehandling och spridning på egen åker

Korrigeringsblakett - Slam

Respons

Ansökan om avbrott av slamhämtningen från fastigheten pga fastigheten står tom i över 6 månader (blanketten under arbete)