Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnds verksamhet


Vasaregionens avfallsnämnd sköter kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter för ordnande av avfallshanteringen samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen.

Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Ifall du vill ha tex. förlängt tömningsintervall av ditt avfallskärl eller är med i ett gemensamt avfallskärl skall du ansöka eller anmäla om detta skriftligen via avfallsnämndens blanketter.